Investor

Investor

Vigmed Holding AB

Vigmed Holding AB bildades formellt i januari 2013 inför listningen på NASDAQ OMX First North. I februari 2013 förvärvades sedan tidigare verksamma Vigmed AB genom en apportemission, och Vigmed Holding blev därmed moderbolag i koncernen.

Vigmed Holding AB omfattar koncernledningsfunktion och styrelse, samt förvaltning av det helägda dotterbolaget Vigmed AB, där all övrig verksamhet bedrivs.

 

Aktieinformation

Vigmed handlas på NASDAQ OMX First North (VIG). Håll dig informerad om aktien, t.ex. de största aktieägarna, förändringar i aktiekapitalet och utdelningspolicy.

Läs mer
Rapporter & Kalender

Rapporter & Kalender

Läs våra årsredovisningar och delårsrapporter.
Vårt räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december. Delårsrapporter publiceras i slutet av februari, maj, augusti och november.

Läs mer
Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrelsens primära roll är att övervaka hur förvaltningen gagnar aktieägare och andra intressenter.

Läs mer
Riskfaktorer

Riskfaktorer

All affärsverksamhet är förenad med vissa risker. Det finns flera riskfaktorer som påverkar och kan påverka verksamheten i Vigmed.

Läs mer
  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top