• Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]

Aktien

Aktien Henrik Olsen CEO


Vigmed idag


..... är ett börsnoterat företag på NASDAQ OMX First North Premier med ett unikt produktsortiment, en bred patentportfölj och starka partnerskap.

Aktien

Vigmeds  aktie  är  ansluten  till  Nasdaq  OMX  First  North  från  15:e  februari  2013.  Kortnamnet  är  VIG  och  ISIN-koden  SE0005034576.

Vigmeds  ICB-klassificering  (Industry  Classification  Benchmark)  är  4  537  (sjukvårdsartiklar).  Certified  Adviser  på  First  North  Remium,  som  är  medlem  vid  och  har  avtal  med  NASDAQ  OMX  Stockholm  AB,  är  Certified  Adviser  för  Vigmed.  Likviditetsgarant

Vigmed  har  ett  avtal  med  Remium  enligt  vilket  Remium  agerar  likviditetsgarant  i  Vigmeds  aktie  avseende  handeln  på  First  North.