Ägare

I tabellen nedan redovisas Vigmeds tio största aktieägare per den 31 mars 2017.
Vigmed hade denna dato 4 738 aktieägare.

Aktieägare Aktier Procent
Bure Equity AB (publ) 6 581 827 10,0%
Per Knutsson (ink. bolag) 6 545 081 10,0%
Rikard Roos 2 503 662 3,8%
Ulf Mossberg 2 382 040 3,6%
Nomura Securities Co. Ltd. 2 100 000 3,2%
Cecilia Karlsson 1 705 935 2,6%
UBS AG Client Account 1 585 770 2,4%
Finn Ketler (ink. Familj och bolag) 1 050 237 1,6%
Amanda Karlsson 1 015 889 1,5%
Lennart Holm (inkl. familj och bolag) 960 464 1,5%
Others 39 319 093 59,8%
Summa 65 749 998 100,0%
  • Login
Close
VIGMED AB,
Garnisonsgatan 10
SE-254 66 Helsingborg,
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top