Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Vigmed har sedan bolaget bildades i januari 2013 förändrats i enlighet med vad som framgår av nedanstående tabell. Beloppen avseende aktiekapital och kvotvärde är avrundade. Aktiens kvotvärde är cirka 0,0202 SEK.

 

Åtgärd Förändring
 aktiekapital (kr)
Ack.
aktie- kapital (kr)
Förändring
(antal aktier)
Ack. antal
aktier
Kvotvärde
Bolagsbildning 50 000 50 000 +50 000 50 000 1
Split   50 000 +2 425 000 2 475 000 0,02
Apportemission 636 868,69 686 868,69 +31 525 000 34 000 000 0,02
Nyemission 2013 71 428,56 758 297,25 +3 571 428 37 571 428 0,02
Nyemission 2014 126 382,86 884 680,11 +6 261 904 43 833 332 0,02
Nyemission 2015 442 340,05 1 327 020,16 +21 916 666 65 749 998 0,02
Nyemission 2017 147 446,68 1 474 466,84 +7 305 555 73 055 553 0,02
  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top