Ersättningar

Arvoden och annan ersättning till styrelsen, däribland ordföranden, fastställs av bolagsstämma, normalt årsstämman.

Det föreligger inga styrelsearvoden eller incitamentsprogram till styrelsen enligt beslut från bolagsstämman 20 juni 2017.

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top