Ersättningar

Arvoden och annan ersättning till styrelsen, däribland ordföranden, fastställs av bolagsstämma, normalt årsstämman.

Det föreligger inga styrelsearvoden eller incitamentsprogram till styrelsen enligt beslut från bolagsstämman 20 juni 2017.

  • Login
Close
VIGMED AB,
Garnisonsgatan 10
SE-254 66 Helsingborg,
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top