Revisorer

Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (556029-6740) med auktoriserade revisorn Christer Kilefors (född 1962) som huvudansvarig. Christer Kilefors har haft uppdrag i Vigmed AB sedan 2012 och Vigmed Holding AB sedan februari 2013.

Aktieinnehav i Vigmed: 0 aktier

  • Login
Close
VIGMED AB,
Garnisonsgatan 10
SE-254 66 Helsingborg,
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top