Revisorer

Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (556029-6740) med auktoriserade revisorn Christer Kilefors (född 1962) som huvudansvarig. Christer Kilefors har haft uppdrag i Vigmed AB sedan 2012 och Vigmed Holding AB sedan februari 2013.

Aktieinnehav i Vigmed: 0 aktier

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top