Styrelse

Vigmed Holding AB (publ) styrelse består för närvarande 4 ledamöter valda av bolagsstämma den 20 juni 2017. Styrelsens arbete leds av dess ordförande.

Det föreligger inga styrelsearvoden eller incitamentsprogram till styrelsen.

Rainer Perneker

Styrelseordförande

Född: 1969

Utbildning: Executive MBA från Danube University Krems.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör för Greiner Bio-One International GmbH.

Tidigare uppdrag: Koncernchef för Greiner Bio-One North America, Verksamhetschef för International Operations för Greiner Bio-One GmbH samt IT-chef för Greiner Bio-One GmbH.

Manfred Buchberger

Manfred Buchberger

Född: 1958

Utbildning: MBA i Global Marketing Management från Johannes Kepler University Linz.

Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör för Preanalytics inom Greiner Bio-One GmbH (Österrike), Greiner Bio-One Suns Co., LTD, China och Greiner Bio-One Turkey LTD, samt verkställande direktör för Greiner Bio-One Vacuette Switzerland GmbH.

Tidigare uppdrag: Vice försäljningschef för Stalltechnik Braeuer GmbH, Chef för Investment Consulting och behörig firmatecknare för Raiffeisenbank Haidershofen.

Georg Heftberger

Född: 1978

Utbildning: Civilekonomexamen från Johannes Kepler University Linz.

Nuvarande uppdrag: Finansdirektör för Greiner Bio-One GmbH (Österrike) och Greiner Bio-One GmbH (Tyskland).

Tidigare uppdrag: Koncernstrategi och -utveckling för Greiner Holding AG, Assistent till styrelsen för Greiner Holding AG, Strategisk försäljning hos Engel Austria GmbH samt SAP/ERP-Management i Outbound Logistics hos Engel Austria GmbH.

Yaron Navon

Född: 1960

Utbildning: Kandidatexamen i Mellanösternhistoria och -konflikter från Israels State University.

Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör för Lambra S.A.

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör för Vacuette España S.A. och Metaor Business Services S.A., koncernchef för Enfa S.A. samt diplomat vid israeliska ambassaden.

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top