Pressmeddelanden & Nyheter

Angående GBOs ägande, eventuell avnotering samt den föreslagna företrädesemissionen

2017-07-04

Greiner Bio-One GmbH ("GBO") har informerat Vigmed Holding AB (publ) ("Vigmed") om följande.

Per den 3 juli 2017 äger GBO 89,54 procent av samtliga aktier i Vigmed. GBO:s ägande i Vigmed ökat snabbare än väntat sedan Vigmeds beslut att föreslå en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. GBO avser att fortsätta förvärva Vigmedaktier över marknaden till dess att GBO uppnår ett ägande om mer än 90 procent av samtliga aktier i Vigmed. Mot bakgrund av sin nuvarande förvärvstakt avseende Vigmedaktier, är det inte osannolikt att GBO inom en snar framtid kommer att nå ett innehav om mer än 90 procent av aktierna i Vigmed.

För det fall GBO uppnår ett ägande om mer än 90 procent av samtliga aktier i Vigmed, avser GBO att initiera tvångsinlösen av de resterande aktierna i Vigmed samt i samband därmed verka för en avnotering av Vigmeds aktier från Nasdaq First North.

Om och när GBO uppnår ett ägande om mer än 90 procent av samtliga aktier i Vigmed och har initierat tvångsinlösen av resterande aktier, kommer GBO att anse att företrädesemissionen inte längre är ändamålsenlig. I sådant fall kommer GBO inte längre att stödja företrädesemissionen och kommer inte att rösta för företrädesemissionen på den tilltänkta extra bolagsstämman i Vigmed. Mot bakgrund av ovan kan det redan nu konstateras att företrädesemissionen eventuellt inte kommer att genomföras.

För mer information
VD Henrik Olsen, tel. +46 763 497 364
Styrelseledamot Georg Heftberger, tel. +43 664 884 106 83
 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juli 2017, kl. 8.00 CET.
 

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor 

Hämta PDF 
  • Login
Close
VIGMED AB,
Garnisonsgatan 10
SE-254 66 Helsingborg,
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top