Pressmeddelanden & Nyheter

Styrelsen drar tillbaka förslaget om företrädesemission

2017-07-06

Som tidigare kommunicerats äger Greiner Bio-One GmbH ("GBO") mer än 90 procent av aktierna i Vigmed Holding AB (publ) ("Vigmed") och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Vigmed.

GBO har informerat Vigmed om att GBO ­ mot bakgrund av att GBO har initierat tvångsinlösen av minoritetens aktier i Vigmed ­ anser att den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som har föreslagits av styrelsen för Vigmed inte längre är ändamålsenlig samt att GBO inte kommer att rösta för företrädesemissionen på den tilltänkta extra bolagsstämman i Vigmed.

Styrelsen för Vigmed konstaterar att företrädesemissionen saknar tillräckligt stöd bland bolagets aktieägare och har därför beslutat att dra tillbaka sitt förslag avseende företrädesemissionen.

För mer information
VD Henrik Olsen, tel. +46 763 497 364
Styrelseledamot Georg Heftberger, tel. +43 664 884 106 83

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017, kl. 8.15 CET.

     
Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor  

Hämta PDF 
  • Login
Close
VIGMED AB,
Garnisonsgatan 10
SE-254 66 Helsingborg,
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top