Pressmeddelanden & Nyheter

Tvångsinlösen av minoritetsaktier och ansökan om avnotering

2017-07-06

Greiner Bio-One GmbH ("GBO") har meddelat styrelsen för Vigmed Holding AB (publ) ("Vigmed") att GBO äger mer än 90 procent av aktierna i Vigmed. GBO har vidare påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Vigmed.

Med anledning av att GBO äger mer än 90 procent av aktierna i Vigmed och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Vigmed, har styrelsen för Vigmed beslutat att ansöka om om avnotering av Vigmeds aktier från Nasdaq First North. Ytterligare information om avnoteringen kommer meddelas så snart som möjligt.

För mer information
VD Henrik Olsen, tel. +46 763 497 364
Styrelseledamot Georg Heftberger, tel. +43 664 884 106 83

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017, kl. 8.00 CET.

     
Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida:
www.vigmed.com/investor

Hämta PDF 
  • Login
Close
VIGMED AB,
Garnisonsgatan 10
SE-254 66 Helsingborg,
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top