Uppköpserbjudande för alla utestående aktier i Vigmed Holding AB

Den 27 februari 2017 lämnade Greiner Bio-One ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB att överlåta samtliga sina aktier i Vigmed till Greiner Bio-One. Greiner Bio-One erbjuder 1,00 kronor kontant för varje aktie i Vigmed Holding AB.

Länkar till information om erbjudandet:

Information från Greiner Bio-One

Uttalande från Vigmeds budkommitte

Uttalande från Vigmeds oberoende budkommitté rörande Greiner Bio-Ones förlängning av acceptperioden i uppköpserbjudandet till aktieägarna i Vigmed

Uttalande från Vigmeds oberoende budkommitté med anledning av höjningen av Greiner Bio-Ones offentliga uppköpserbjudandet

 

  • Login
Close
VIGMED AB,
Garnisonsgatan 10
SE-254 66 Helsingborg,
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top