Om oss

Om oss


Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Vi kämpar inte bara och inte heller kommer vi någonsin att nöja oss med att delvis förhindra stickskador. Vårt uppdrag är att eliminera stickskador. Kostnaden de orsakar, i såväl mänskliga som ekonomiska termer, är lika stor som den är lätt att undvika.

Läs mer
Vår vision

Vår vision

Vigmeds vision är att utvecklas till den erkänt
ledande innovatören och naturliga partnern för
sjukvårdspersonal i synnerhet och sjukvården i
allmänhet inom stickskyddade produkter och
lösningar som syftar till en säkrare arbetsmiljö
med avseende på att eliminera risken för blodburen
överföring av smitta.

Läs mer
Vigmed-teamet

Vigmed-teamet

Vi är ett professionellt team med lång erfarenhet från den medicintekniska industrin. Vi har med oss unik kreativitet inom forskning och utveckling och den kompetens inom produktionsteknik för polymerer som behövs för att eliminera stickskador.

Läs mer
  • Login
Close
VIGMED AB,
Garnisonsgatan 10
SE-254 66 Helsingborg,
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top