VISION OCH STRATEGI

Vår strategi är enkel: För att eliminera stickskador så snabbt som möjligt behöver vi växa så snabbt som möjligt med så liten investering som möjligt.

En strategi för styrd outsourcing
Strategin för att uppnå detta, och samtidigt leverera en god avkastning till aktieägarna, är att ha riktlinjer för kontrollerad outsourcing i nära samarbete med noggrant utvalda och specialiserade partners. Denna policy säkerställer att det finns en hög grad av flexibilitet inbyggd i varje skede av värdekedjan till en minimal kostnad och investerat kapital.

Kontroll över alla viktiga komponenter
Vigmed har kontroll över alla kritiska steg inom produktutveckling samt inom immateriella rättigheter och patent. Dessutom kontrollerar Vigmed tillverkningen av produktionsverktyg samt tillverkningen av vissa komponenter till nyckelprodukter, något som utförs i Sverige.

Kompromisslös kvalitet
Våra kontrakttillverkningspartners installerar produktionslinjer som är utvecklade och byggda av svenska leverantörer, i nära samarbete med Vigmed, vilket ytterligare stärker Vigmeds kontroll över produktionskvaliteten. Vi är inte bara undantagna ej återvinningsbara kostnader i anläggningskonstruktion utan vår modell ger oss också möjlighet att samtidigt öka kapaciteten i vilken kombination av produkt-marknad som helst.

Bygga relationer tillsammans med distributörerna
För att se till att våra innovativa säkerhetslösningar hamnar i händerna på vårdpersonal runt om i världen samarbetar vi med de bästa distributörerna. Detta gör att vi kan expandera snabbt med en högre servicenivå till en minimal kostnad och investerat kapital.

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top