Vår sak

Vår sak

Eliminera
nålsticksskador

Genom att öka medvetenheten om nålsticksskadornas
omfattning, konsekvenser och bakomliggande
orsaker bland politiska beslutsfattare,
myndigheter, sjukvårdschefer och
sjukvårdspersonal, vill vi
provocera fram en dialog och
driva på lämpliga åtgärder.

Statistik och undersökningar

Statistik och undersökningar

Studier visar att cirka 1 miljon nålsticksskador årligen inträffar bland Europas miljontals sjukvårdsanställda. Bara i Tyskland inträffar upp till 700 000 skador varje år.

Läs mer
Lagstiftning

Lagstiftning

Både i Europa och USA har lagstiftning om stickskador trätt i kraft. EU-rådets direktiv 2010/32 sätter ett ramverk för att förhindra medicinska stick- och skärskador inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer
Åsikter om sjukvård

Åsikter om sjukvård

Om du är orolig för oavsiktliga nålstick och vill veta mer, eller om du vill dela med dig av din erfarenhet, så finns det ett antal organisationer som är värda att titta på.

Läs mer
Skademinskning

Skademinskning

All lagstiftning om oavsiktliga nålstick är avsedd att stävja olyckor, men här är några enkla tips som du kan använda direkt.

Läs mer
  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top