Åsikter om sjukvård

Orolig för nålstick?
Om du är orolig för oavsiktliga nålstick och vill veta mer, eller dela med dig av din erfarenhet, finns det ett antal organisationer värda att titta på, som till exempel www.allnurses.com.

Några av sjuksköterskeföreningarna har framgångsrikt lobbat för införandet av säkrare metoder och produkter avseende oavsiktliga nålstick. Deras webbplatser erbjuder vanligtvis ett forum för diskussion och har även rekommendationer och tumregler om vad man ska göra när en stickskada inträffar.

Storbritannien
The Royal College of Nursing (RCN) har länge arbetat för ett förbättrat skydd för sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som utsätts för risken för nålstick. Besök deras hemsida på www.rcn.org.uk och sök efter "needlestick injuries".

USA
American Nurses Association (ANA) främjar rättigheterna för de flesta sjuksköterskor i USA. Den lobbar i den amerikanska kongressen och tillsynsmyndigheterna när det gäller hälsofrågor som påverkar sjuksköterskor och allmänheten. Genom att söka efter "needlestick injuries" på www.nursingworld.org kan du läsa några av deras råd om hur man kan förebygga och hjälpa till att hantera frågan.

Spanien
Den spanska sjuksköterskföreningen - Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de Espana - har varit mycket aktiv i sina försök att skydda vårdpersonal och är en drivande kraft bakom en lag om skydd mot nålstick i minst fem av landets autonoma regioner. Deras hemsida www.consejogeneralenfermeria.org är på spanska.

Är säkerhetsmekanismer säkra?
Hur bedömer du om en säkerhetsmekanism verkligen fungerar? När det kommer till sprutor finns det en ögonöppnande artikel skriven 2005 av professor William A. Hyman vid Institutionen för biomedicinsk teknik, Texas A&M University, med titeln " Needlesticks: Are ‘Safety’ Syringes Really Safe?” Läs den här.

Dela med dig av dina erfarenheter!
I många fall verkar det som sjuksköterskor bryr sig mer om sina patienters välbefinnande än sitt eget. Trots detta finns det en växande diskussion om stickskador bland sjukvårdspersonal.

Med nya nålsticksskador och diskussioner som förs varje dag över hela världen, räknar vi med uppdateringar från människor som du som arbetar på fältet. Dela gärna med dig av din kunskap och dina erfarenheter med andra besökare på denna webbplats och med oss. Vi vill alla eliminera nålsticksskador och skulle uppskatta dina synpunkter.

Klicka här för att dela med dig av din erfarenhet, åsikt eller nyhetskälla.

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top