Tyska federala ministeriet för ekonomi, Utskottet biologiska agens: biologiska agens i vård-och omsorgslokaler (TRBA 250)

SAMMANFATTNING

Anställda inom vård -och omsorgssektorn och inom veterinärmedicinen utför normalt inte ett särskilt farligt arbete. Men de särskilda verksamheter där de kommer i kontakt med biologiska agens kräver särskilda skyddsåtgärder av strukturell/teknisk, organisatorisk eller personlig karaktär för att minska risken för infektion. ”The Biological Agents Ordinance” (”Förordningen för biologisk agens”) kräver att skyddsåtgärder måstefastställas vid en viss skyddsnivå, beroende på:

  • verksamheten,
  • riskgruppen för patogenen,
  • varaktigheten och arten av exponeringen och
  • överföringsvägar.

 

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top