”Health and Social Care Act” (”Vård- och omsorgslagen”) från april 2008

SAMMANFATTNING

Denna uppförandekod kräver att organisationer inom ”National Health Service” (NHS ) inför metoder som omfattar tillhandahållande av vassa medicintekniska produkter som har skyddsmekanism där det finns tydliga indikationer på att de kommer att erbjuda ett säkert arbetssystem för hälso - och sjukvårdspersonal.

Klicka för att se en förklarande promemoria av lagen

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top