“Federal Needlestick Safety and Prevention Act” (”Lagen för nationell säkerhet och förebyggande av nålsticksskador”, 106-430, 106:e kongressen), 6 november, 2000

SAMMANFATTNING

Lagen gäller för alla arbetsgivare som har anställda med rimligen förväntad yrkesmässig exponering för blod och andra potentiellt smittsamma material på sjukhus, kirurgicentra, vårdcentraler, läkarmottagningar, sjukhem och hemtjänst/hemsjukvård.

Lagen kräver att anställda använder säkerhetsmekanismer i de fall där säkrare medicintekniska produkter finns tillgängliga och betonar att den anställde måste anamma arbetssättet och utbildas inom det.

Arbetsgivarna måste undersöka tillgängligheten av säkerhetsanordningar varje år, och dokumentera detta i sin exponeringskontrollplan. Om en säkrare enhet finns tillgänglig, men är beställd eller fördröjd, måste detta dokumenteras. Enheten måste införas och dokumenteras så snart den blir tillgänglig.

Klicka för att se lagen

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top