Skademinskning

All lagstiftning om oavsiktliga nålstick är avsedd att stävja olyckor, men här är några enkla tips som du kan använda direkt:

All lagstiftning om oavsiktliga nålstick är avsedd att stävja olyckor, men här är några enkla tips som du kan använda direkt:

 • Undvik att använda nålar varhelst och närhelst säkra och effektiva alternativ finns tillgängliga.
 • Hjälp din arbetsgivare att välja och utvärdera enheter med säkerhetsmekanism som minskar risken för stickskador.
 • Använd anordningar med säkerhetsmekanismer som tillhandahålls av din arbetsgivare.
 • Undvik flergångsnålar.
 • Innan du använder nålar bör du planera för säker hantering och kassering av nålarna.
 • Kassera genast använda nålar i lämpliga avfallsbehållare för vassa föremål.
 • Anmäl alla nålstick och skador orsakade av vassa föremål omgående för att säkerställa att du får lämplig uppföljande vård.
 • Informera din arbetsgivare om alla nålsticksfaror du observerar.
 • Delta i utbildning i hur du ska undvika infektioner.
 • Se till att få en hepatit B-vaccination om du inte är immun på grund av tidigare exponering.

Källa: US Department of Health and Human Services: DHHS (NIOSH) publikation nr 2000-135.

Minimera effekten av skadan om sprutan har fastnat

 • Ta hand om såret omedelbart efter olyckan.
 • Låt såret blöda en stund och rengör det sedan noggrant med vatten eller saltlösning.
 • Desinficera såret med en riklig mängd tvål och vatten, följt av 70% alkohol. Vid kontakt med slemhinnor är det viktigt att spola dem genast och noggrant med enbart vatten eller saltlösning, inte alkohol. Försök inte att "mjölka ut" mer blod.
 • Rapportera omedelbart händelsen till din chef eller den avdelning som arbetar med arbetsolyckor. Detta kommer att möjliggöra korrekt registrering och efterföljande hantering av händelsen. Helst bör profylax efter skada (PEP) påbörjas inom en timme efter skadan*. Normalt görs detta på akutmottagningen eller arbetshälsovården. 


Omedelbara åtgärder (skadad person):

 • Ett blodprov bör tas så snart som möjligt efter skadan.
 • Detta prov bör sedan behållas som ett basvärde om det har skett en infektion. Den kan användas för att bestämma huruvida infektionen inträffade på jobbet.
 • Ytterligare blodprover för att testa för HBV, HCV och HIV samlas efter 1, 3, 6 och 12 månader, eller i enlighet med lokala regler.


Omedelbara åtgärder (hantering av potentiell smittkälla):

 • Om blodkällan är känd, måste man be patienten om tillåtelse att ta blod för HCV- och HIV-tester.
 • Om patienten vägrar måste det antas att patienten är bärare av viruset.
 • Om blodets ursprung är okänt kan blodet som finns på nålen användas för en serologisk undersökning.


Källor: � WGO, World Gastroenterology Organization, Center for Disease Control and Prevention, CDC. "Don´t milk out more blood"

* Chalupa et al: "Needlestick and Sharps Injury Prevention: Are We Reaching Our Goals".. AAACN Viewpoint, 2008.

 • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top