Statistik och
undersökningarNålstick är den vanligaste rapporterade yrkesrisken inom sjukvården.
I genomsnitt blir mer än 80 000 sjukvårdsanställda infekterade av HBV,
HCV och HIV som en följd av stickskador varje år.
Här hittar du några viktiga undersökningar och statistik med uppgifter
på omfattningen och effekterna av problemet.

  • Login
Close
VIGMED AB,
Garnisonsgatan 10
SE-254 66 Helsingborg,
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top