I USA har det visat sig att 47% av nålsticksskadorna orsakas under injicering (28%) och innan nålsäkerhetsfunktionen har aktiverats (19%).

SAMMANFATTNING

En undersökning från 2008 av sjuksköterskors syn på arbetsplatssäkerhet och nålsticksskador syftar till att fånga upp åsikter, farhågor och erfarenheter om arbetsplatssäkerhet och nålssticksskador. Den oberoende undersökningen av mer än 700 amerikanska sjuksköterskor, vilken sponsras av American Nurses Association (ANA) och Inviro Medical Devices, avslöjar att nålsticksskador och blodburna infektioner fortfarande vållar stora bekymmer för nästan två tredjedelar (64%) av sjuksköterskorna. Forskningen belyser också att farhågor kring säkerheten påverkar de beslut som den stora majoriteten av sjuksköterskor (87%) fattar om vilken typ av vård de utför, och att nästan två tredjedelar av sjuksköterskorna (64%) av har misstag stuckits med en nål under arbetet.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top