I en undersökning av indisk vårdpersonal har en stor andel (79,5%) av vårdpersonalen rapporterat att de har varit med om en eller flera nålsticksskador i sin karriär. Det genomsnittliga antalet nålsticksskador över tid befanns vara 3,85 per vårdpersonal (intervall 0-20)

SAMMANFATTNING

Begränsad förmåga att öppna munnen är ett protetiskt hinder för att utföra en framgångsrik behandling. Begränsad förmåga att öppna munnen kan bero på många orsaker, såsom microstomia, oral submukös fibros, en genetisk sjukdom eller som ett resultat av en kirurgisk behandling. I det förgångna har olika tekniker för protetisk rehabilitering av begränsad förmåga att öppna munnen prövats, till exempel operationer, användandet av dynamiska öppningsanordningar, magnetiska anordningar och modifiering av protesdesignen. Här presenterar vi en förenklad teknik och en enkel design för tillverkning av ledad överkäke och underkäke samt sektionskomplett protes för en patient med begränsad förmåga att öppna munnen på grund av oral submukös fibros.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top