Den uppskattade årliga förekomsten av nålsticksskador är 384 000 i USA, 100 000 i Storbritannien, 700 000 i Tyskland, 29 719 i Frankrike, 28 200 i Italien och 21 815 i Spanien

SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie är att utvärdera förekomsten av och kostnaderna för nålsticksskador i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Omfattande sökning av facklitteratur har gjorts för att samla in information om förekomsten och kostnaderna i samband med nålsticksskador och en webbaserad sökning för att identifiera relevant grå litteratur, branschorganisationer och centrala aktörer för att förebygga förekomsten av nålsticksskador. Den uppskattade årliga förekomsten av nålsticksskador är 384 000 i USA, 100 000 i Storbritannien, 700 000 i Tyskland, 29 719 i Frankrike, 28 200 i Italien och 21 815 i Spanien. Den ekonomiska bördan för nålsticksskador varierar från land till land. Till exempel beräknas de årliga kostnaderna till 7 000 000 € i Italien och mellan 118 000 000 och 591 000 000 $ i USA. En korrekt bedömning av förekomsten och den ekonomiska bördan som följer på nålsticksskadorna är svårt att få fram på grund av den utbredda underrapporteringen. Vidare tar de beräknade kostnaderna inte hänsyn till långsiktiga behandlingskostnader till följd av eventuell infektion med en blodburen patogen, frånvaro från arbetet, arbetstagarens ersättning eller känslomässiga återverkningar. En betydande del av alla nålsticksskador händer vid injiceringar och intravenösrelaterade uppgifter, vilka står för ungefär en till två tredjedelar av nålsticksskadorna i samtliga granskade länder. US General Accounting Office uppskattar att 29% av de nålsticksskador som förekommer på sjukhus skulle kunna förhindras genom användandet av säkerhetstekniska nålar eller enheter utan nålar. Sammanfattningsvis visar förekomsten av nålsticksskador, och den ekonomiska bördan som följer på dem, behovet av säkerhetstekniska nålar eller nålfri teknik, tillsammans med ökad utbildning om säkrare metoder i arbetsmiljön.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top