Data från Massachusetts Sharps Injury Surveillance System antyder att de enheter som finns tillgängliga idag inte ger nödvändigt skydd.

Data från Massachusetts Sharps Injury Surveillance System visade att mer än 1/3 av de 25 500 registrerade nålsticksskadorna inträffade vid användning av en injektionssäkerhetsanordning. Den ökande andelen nålsticksskador i samband med enheter som har skadeförebyggande funktioner (från 26% 2002 till 38% år 2009), ger upphov till kritiska frågor om behovet av bättre utbildning i användningen av dessa enheter eller behovet av förbättrad produktdesign, särskilt mekanismen för skadeförebyggande funktioner för vassa enheter (t.ex. avskärmning, tillbakadragning, hylsor).

Klicka för att se artikeln

Klicka för att se presentationen

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top