En fransk prospektiv, slumpmässig undersökning som har jämför tre katetertyper (kateter utan skydd, med passiv säkerhet, och med aktiv säkerhet) fann att antalet fel för de tre katetergrupperna var liknande och inte statistiskt annorlunda

SAMMANFATTNING

En fransk prospektiv, slumpmässig undersökning som jämför tre katetertyper (kateter utan skydd [Vialon (BD Medical Systems, Le Pont de Claix, Frankrike)], med passiv säkerhet [Introcan Safety catheters (B.Braun Medical, Boulogne, Frankrike)], och med aktiv säkerhet [Insyte Autoguard (BD Medical Systems, Le Pont de Claix, Frankrike)] fann att antalet fel för de tre katetergruppernavar liknande och inte statistiskt olika. Införandet av katetern och nålens tillbakadragande var svårare med katetern med aktiv säkerhetsmekanism. Blodets återinflöde skedde onormalt oftare med aktiva säkerhetskatetrar. Personalens exponering var mer frekvent med den aktiva säkerhetskatetern. Antalet blodstänk var vanligare med säkerhetskatetrar.

Prunet, B., et al., A prospective randomized trial of two safety peripheral intravenous catheters. Anesth Analg, 2010. 107(1): s. 155-8. 

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top