I en undersökning av vårdpersonal hos icke-statliga vårdgivare i Tyskland, redovisades nålsticksskador oftare på sjukhus jämfört med andra vårdmiljöer (29,9/1000 kontra 7,4/1000 anställda för all annan vårdpersonal)

SAMMANFATTNING

Vårdpersonal utsätts för infektiösa agens. Sjukdomskontroll behövs därför för att främja förebyggande åtgärder.

Metod

Data från den styrelse som kompenserar vårdpersonal hos icke-statliga vårdgivare i Tyskland analyserades under en femårsperiod. För infektioner med hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV) förlängdes den analyserade perioden till de senaste 15 åren. Antalet årliga arbetsrelaterade infektionssjukdomar per 100 000 anställda beräknades. För nålsticksskador beräknades antalet per 1000 anställda.

Resultat

Inom de fem åren från 2005 till 2009 erkändes sammanlagt 384 HCV-infektioner som arbetsrelaterad infektionssjukdom (1.5/100 000 anställda). Aktiv tuberkulos var den näst vanligaste orsaken till en arbetsrelaterad infektionssjukdom. Medan antalet HBV- och HCV-infektioner har minskat följde talen för aktiv TB inte ett tydligt mönster. Nålsticksskador rapporterades speciellt ofta på sjukhus (29,9/1000 kontra 7.4/1000 anställda för all annan vårdpersonal).

Slutsats

Även om de minskar är HCV-infektioner fortfarande vanliga hos vårdpersonal, liksom nålsticksskador. Huruvida införandet av rekommendationerna för användning av säkerhetsanordningar i Tyskland kommer att förhindra nålsticksskador och HCV-infektioner bör observeras noggrant.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top