Åtgärdsstrategier som samtidigt riktar in sig på tre kärnkomponenter (beteendeförändringar hos patienter och sjukvårdspersonal för att minska injektionsöveranvändning och uppnå injektionssäkerhet, tillgänglighet av nödvändiga injektionsenheter av god kvalitet, hantering av avfall av vassa föremål) har visat sig ha den största positiva effekten på förbättrad säkerhet vid injicering

SAMMANFATTNING

Denna publikation visar framgångshistorier där åtgärder har förbättrat säkerheten vid injektioner i såväl industri- som utvecklingsländer, vilket bevisar att de positiva resultaten gäller i olika slags länder. Åtgärdsstrategier som samtidigt inriktar sig på alla dessa tre kärnkomponenter har visat sig ha den största positiva effekten på förbättrad säkerhet vid injektioner:

  • beteendeförändringar bland patienter och sjukvårdspersonal för att minska injektionsöveranvändningoch uppnå säkerhet vid injektioner,
  • tillgången på nödvändig och injektionsutrustning av god kvalitet
  • hantering av vasst avfall

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top