En skotsk expertpanel har kommit fram till att: 56% av alla skador och 80% av skadorna vid venpunktion/injicering skulle förmodligen/definitivt ha kunnat förhindras genom användandet av säkerhetsanordningar

SAMMANFATTNING

En prospektiv undersökning genomfördes under sex månader för att uppskatta andelen anmälda arbetsstickskador som har drabbat personal inom National Health Service (NHS) i Skottland och som kunde ha förhindrats antingen genom införandet av säkerhetsanordningar eller genom att personalen följde riktlinjerna bättre, eller en kombination av dessa. Denna undersökning omfattade ett utskick av ett standardformulär till sjukvårdspersonalen, följt av en bedömning av en expertpanel. Samtliga förvaltningar var inkluderade: akutsjukvården och primärvården inom NHS Skottland, Skottlands ambulanceservice och Skotlands nationella blodtransfusionsservice. Uppgifter från formuläret och bedömningarna från expertpanelen inkluderade 64% av skadorna (952/1497) som hade rapporterats av sjukvårdspersonal. Dessa skador var samtliga perkutana. Expertpanelen konstaterade att: 56% av alla skador och 80% av skadorna vid venpunktion/injicering skulle förmodligen/definitivt ha kunnat förhindras genom användning av säkerhetsanordningar, 52% av alla skador och 56% av skador vid venpunktion/injicering skulle förmodligen/definitivt ha kunnat förhindras genom att personalen bättre följde riktlinjerna och 72% av alla skador och 88% av skador vid venpunktion/injicering skulle förmodligen/definitivt ha kunnat förhindras genom någotdera. Multifaktoriell analys visade att skador genom venpunktion/injicering lättare kunde förebyggas genom användningen av säkerhetsanordningar [justerade oddskvot (OR) 5,09, 95% konfidensintervall (CI) 3,11-8,31 och justerat OR 2,70, 95% CI 1,64-4,45, respektive], och betydligt svårare att förebyggas genom att bättre följa riktlinjerna (justerad OR 0.26, 95% CI 0,11-0,60 och justerat OR 0,31, 95% CI 0,12-0,78, respektive). Skador efter avslutat förfarandena kunde betydligt lättare förebyggas genom användning av säkerhetsanordningar och att personalen följde riktlinjerna. Resultatet av undersökningen stöder behovet av att personalen bättre följer riktlinjer för nålssticksskador och av lämplig tillämpning av säkerhetsanordningar för venpunktion och injicering.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top