Data från det amerikanska smittskyddsinstitutet (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) tyder på att risken för HCV-infektion efter exponering för HCV-positivt blod genom nålstick eller andra vassa föremål, är cirka 1,8% (intervall: 0% -10%)

SAMMANFATTNING

Hur stor är förekomsten av HCV-infektion i USA?

Även om endast 849 fall av bekräftad akut hepatit C rapporterades i USA år 2007, uppskattar CDC att cirka 17 000 nya HCV-infektioner inträffade det året, efter justering för asymtomatisk infektion och underrapportering. Personer som nyligen har smittats med HCV är oftast asymtomatiska, så akut hepatit C identifieras eller rapporteras sällan.

Hur stor är förekomsten av kronisk HCV-infektion i USA ?

Cirka 3,2 miljoner personer i USA har kronisk HCV-infektion. Infektion är vanligast bland dem som är födda under åren 1945-1965, varav de flesta av dem sannolikt har smittats under 1970- och 1980-talen, när antalet fall var som högst.

Hur överförs HCV?

  • HCV överförs främst genom stora eller upprepad perkutana exponeringar (d.v.s. passage genom huden) för smittsam blod, till exempel,
  • Användning av injektionsmediciner (för närvarande det vanligaste sättet för HCV-överföring i USA)
  • Mottagande av donerat blod, blodprodukter och organ (en gång vanliga överföringssätt men numera sällsynta i USA sedan blodscreening blev tillgängligt 1992)
  • Nålsticksskador inom hälsovården
  • Född av en HCV-infekterad mamma

HCV kan mer sällan också spridas genom

  • Sex med en person som HCV-infekterad (överföring av smitta sker sällan)
  • Dela personliga föremål som kontaminerats med smittsamt blod, till exempel rakhyvlar eller tandborstar (överföring av smitta sker även här sällan)
  • Andra sjukvårdsförfaranden som involverar invasiva procedurer, såsom injektioner (upptäcks vanligtvis när smitta bryter ut)

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top