VIGMED® SWiTCH

Manuell blodflödeskontroll

Flödesomkopplaren ger användaren full kontroll över blodflödet. Risken för blodexponering och oönskad blodförlust minimeras vid inläggningen såväl som vid den efterföljande skötseln.

Automatiskt skydd mot nålsticksskador

Skyddet mot nålsticksskador är inbyggt i kanylen utan att ge påverkan på produktdesignen eller inläggningsprocessen. Omedelbart när nålen är utdragen desarmeras nålspetsen och skyddar användaren och människor i närheten – också i oväntade situationer.

Smidig och enkel inläggning

Den sammanhållna kateter över nål-designen möjliggör en snabb enstegsinläggning genom direkt eller transfixeringsteknik. Det är av särskilt viktigt för en artärkanyl som ofta används i akuta situationer.

Låg miljöbelastning

Materialen som använts och den nätta produktdesignen ger tillsammans med en ren inläggningsprocess relativt liten miljöpåverkan. En annan fördel är minimerad volym för lagring och transport.

Produkt sortiment

Photos

Hitta en återförsäljare
  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top
Vigmed AB - VIGMED® SWiTCH